Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Υπηρεσίες

AS Taol Lefkada

Υλοποίηση έργου «Επιστροφή Φ.Π.Α.»

Όπως προβλέπεται από το Νόμο οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. για τα αγροτικά προϊόντα τα οποία πωλούν αλλά και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά κατ΄αποκοπή συντελεστές.

Στην υπηρεσία αυτή συγκεντρώνονται τα τιμολόγια από τους παραγωγούς,συντάσσονται αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ για έγκριση του ποσού επιστροφής ΦΠΑ, το οποίο στη συνέχεια κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ