Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ιστορία

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΤΑΟΛ» ιδρύθηκε το 1915 με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» σε εφαρμογή του Ν.602/12915. Ο δευτεροβάθμιος αυτός συν/σμός ήταν η πρώτη ένωση συν/σμών στην Ελλάδα και αποτελούσε ένωση ειδικού σκοπού για τους σταφυλοπαραγωγούς.

Πέτρος – Φίλιππας –Πανάγος (Ιατρός και Βουλευτής λευκάδα

Η δημιουργία του είχε σαν αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των σταφυλοπαραγωγών προστατεύοντάς τους από τους εμπόρους και τους δανειστές τους, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τους εκμεταλλευτούν. Ιδρυτής του υπήρξε ο Πέτρος – Φίλιππας –Πανάγος (Ιατρός και Βουλευτής).

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων και του εμφυλίου, η δραστηριότητά του περιορίστηκε, όπως και όλων σχεδόν των συν/σμών στην Ελλάδα και μόλις το 1952 άρχισε η ανασύνταξή του. Τότε δόθηκε η δυνατότητα και σ΄άλλες αγροτικές ομάδες (ελαιοπαραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κλπ.) να ενταχθούν στους ήδη υπάρχοντες πρωτοβάθμιους  συν/σμούς και έτσι το ΤΑΟΛ μετατράπηκε από Ενωση Ειδικού Σκοπού σε Ενωση Γεωργικών Συν/σμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ».Με βάση το Ν. 1541/1985 πήρε την ονομασία «Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Λευκάδας  «ΤΑΟΛ».
 
 
Με βάση το Ν. 4015/2011 μετετράπη σε «Αγροτικό Συν/σμό Λευκάδας ΤΑΟΛ» δια της συγχωνεύσεως  (22) είκοσι δύο πρωτοβάθμιων αγροτικών συν/σμών. Τέλος με το Ν. 4384/2016 απέκτησε την επωνυμία «Αγροτικός Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συν/σμός Λευκάδας ΤΑΟΛ».

Στη διάρκεια της πολυετούς ιστορίας του ακολούθησε τη κοινή πορεία του Συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα με τεράστια συμμετοχή στην τοπική κοινωνία όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικο-πολιτιστικό, με τις κάθε είδους δραστηριότητες και συμμετοχές του. Για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε το μοναδικό σημείο οικονομικής στήριξης των αγροτών , ιδιαίτερα των σταφυλοπαραγωγών και ελαιοκαλλιεργητών.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ