Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Υπηρεσίες

Taol Lefkadas OSDE

Υλοποίηση έργου ΟΣΔΕ

Ο Συν/σμός προβαίνει στη σύνταξη των αιτήσεων ΟΣΔΕ-δηλώσεων (για 2.200 περίπου δικαιούχους), καλλιέργειας και εκτροφής ζώων βάσει των οποίων οι δικαιούχοι παραγωγοί λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους, τόσο για την ενιαία ενίσχυση όσο και για την εξισωτική αποζημίωση αλλά και άλλα προγράμματα ενισχύσεων μέσω της ΚΑΠ.Η εμπειρία και η καλή οργάνωση που διαθέτει ο Συν/σμός συμβάλλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τους αγρότες της περιφέρειάς του.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ