Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

Κάρτα Μέλους

ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΑ.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Σας γνωρίζομε ότι και   με το νέο νόμο με αρ. 4673/2020  <<περί Αγροτικών Συν/σμών >> ,τα μέλη του Συν/σμού  έχουν υποχρέωση να προμηθεύονται τα εφόδια τους  από το Συν/σμό».

Ο Συν/σμός προκειμένου να υλοποιήσει την παραπάνω απαίτηση του νόμου  διαθέτει σε όλα τα μέλη του την «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ», όπως σας έχει γίνει γνωστό παλαιότερα.

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν παραλάβει τη κάρτα μέλους να παραλάβουν αυτή από τα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4673/2020 , άρθρο 7 περίπτωση 4    και το άρθρο  8 ,περίπτωση στ.,παρ. 1, τα μέλη που δεν προμηθεύονται τα εφόδια τους  από το Συν/σμό για χρονική περίοδο η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων διαγράφονται υποχρεωτικά.

Λευκάδα 10-06-2020
ΜΕ ΤΙΜΗ
Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ