Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΣΚΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πρόκειται για  μια χρόνια , μυκητολογικής φύσεως ασθένεια του ξύλου στο αμπέλι . Η ασθένεια παρουσιάζει ,τα τελευταία χρόνια , μεγάλη έξαρση και επέκταση σε πολλές  Ευρωπαϊκές  χώρες  και στην Ελλάδα.Το σύνδρομο της ίσκας εμφανίζεται κυρίως και ενήλικα πρέμνα(πάνω από 10 ετών) αλλά τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί και σε νεαρούς αμπελώνες. Τα ασθενή πρέμνα συνήθως δεν αποξηραίνονται αμέσως , αλλά μπορεί να βλαστήσουν πάλι κατά τα επόμενα έτη . Οπωσδήποτε όμως εμφανίζουν μια βαθμιαία καχεξία  και μείωση της παραγωγής μέχρι πλήρους αποξήρανσης .Η μόλυνση γίνεται από τομές κλαδέματος!

Συμπτώματα

Καθοριστικό σύμπτωμα στο κλάδεμα κιτρινόλευκος  μεταχρωματισμός  του ξύλου στο κέντρο της τομής  που είναι μαλακό, σπογγώδες και εύθρυπτο. Το καλοκαίρι  : τα φύλλα κιτρινίζουν περιφερειακά , νεκρώνονται και το έλασμα γίνεται καστανό εκτός από μερικές πράσινες λωρίδες, μάρανση έως και ξήρανση της μιας πλευράς ή και ολόκληρου του φυτού.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ :

  • Κλάδεμα τέλος  του χειμώνα – αρχές άνοιξης με ξηρό καιρό .
  • Όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγετε τις μεγάλες τομές κλαδέματος ,  να επικαλύπτετε την τομή με ειδικό σκεύασμα ( πάστα  ) εντός 24 ωρών . 
  • Πρώτα κλαδεύονται τα υγιή πρέμνα. Στο τέλος κλαδεύονται τα ύποπτα πρέμνα μέχρι να φανεί υγιές ξύλο.
  • Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή σε υδατικό διάλειμμα χλωρίνης 10% πριν το πέρασμα στο επόμενο πρέμνο .Αν κατά της τομές παρατηρήθηκαν ύποπτά συμπτώματα στο ξύλο η απολύμανση των εργαλείων πρέπει να γίνεται πιο σχολαστικά και πιο συχνά. Εάν δηλαδή κοπεί ή αφαιρεθεί βραχίονας με καστανούς μεταχρωματισμούς ή έλκη, πρέπει να γίνεται αμέσως απολύμανση των εργαλείων.
  • Οι καλλιεργητές πρέπει να σημαδεύουν τα προσβεβλημένα πρέμνα από το καλοκαίρι, ώστε κατά την  εφαρμογή των κλαδεμάτων να αποφεύγουν τις μολύνσεις.
  • Τα προσβεβλημένα μέρη του ξύλου που έχουν κοπεί , τα υπολείμματα του κλαδέματός καθώς και τα ξηραμένα από την ίσκα πρέμνα θα πρέπει να απομακρύνονται από τον αμπελώνα και να καταστρέφονται με φωτιά από όλους τους αμπελουργούς.
  • Μετά το κλάδεμα να ακολουθεί ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα (π.χ. βορδάγαλειο πολτό ) για την προστασία των τομών κλαδέματος από τους μύκητες ,  όταν τα φυτά βρίσκονται ακόμη σε λήθαργο.

                                                                       Λευκάδα 3-3-2021

                                                                    Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                            «ΤΑΟΛ»

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ