Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»  θα προσλάβει έναν εργάτη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου  για να εργασθεί  στο Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων που βρίσκεται στη πόλη της Λευκάδας . Η εργασία αφορά κυρίως φορτώσεις-εκφορτώσεις εμπορευμάτων, μεταφορές εντός και εκτός του Πρατηρίου και τοποθετήσεις αυτών στα ράφια και διάφορες εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση που θα  συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Απολυτήριο τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων και συστάσεις.
  4. Φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Βεβαίωση ΑΦΜ , ΑΜΚΑ και ΑΜΑ.
  7. Βεβαίωση ότι ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του είναι μέλος στο Συν/σμό .
  8. Να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές  υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα δικαιολογητικά  σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7, Λευκάδα μέχρι 10-2-2022 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ . Μετά το άνοιγμα των φακέλων και πριν την τελική επιλογή από το Δ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δώσουν  προσωπική συνέντευξη.

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση του Συν/σμού (τηλ. 2645022319) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                      Λευκάδα 3-2-2021

                                                                    Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                          «ΤΑΟΛ»

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ