Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 56/8-5-2022 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Η Γενική Συνέλευση στην υπ’ αρ. 56/8-5-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε κατά πλειοψηφία (επί συνόλου πενήντα εξι (56) ψηφισάντων έλαβε πενήντα δύο (52) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) κατά) την έγκριση του Ισολογισμού και του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2020.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ